Setiap pelajar perlu membayar dua kategori yuran, iaitu

1. YURAN TAHUNAN ATAU SEKALI BAYAR

  • Yuran Pendaftaran = RM600.00/ Sekali bayar
  • Yuran Tahunan = RM600.00/ Setiap tahun bermula tahun kedua
  • Duit Buku Teks = RM300.00/ Berdasarkan keperluan
  • Deposit Perubatan = RM100.00/ Digunakan untuk rawatan pelajar
  • Senggaraan = RM50.00/ Setiap 3 bulan
  • Yuran Peperiksaan = RM25.00/ Setiap Sem @ setiap kali peperiksaan

2. YURAN BULANAN

  • Yuran Pengajian = RM650.00/ sebulan
  • Yuran Makan dan Asrama = RM600.00/ sebulan

PERMOHONAN BIASISWA

  1. Pelajar yang telah melepasi tempoh percubaan selama 3 bulan, layak memohon biasiswa untuk yuran pengajian ( RM650.00 sebulan).

2. Ibubapa yang memilih untuk memohon biasiswa perlu menandatangani perjanjian bertulis untuk patuh dengan semua syarat yang ditetapkan. Satu perjanjian akan ditandatangani di antara pihak SINAR dan ibubapa.

3. Ibubapa yang memilih untuk membayar penuh yuran pengajian dan makan iaitu RM1,250.00, juga dialu-alukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *